Europol har stött ett massivt tillslag mot olagliga IPTV distributörer i en operation i Bulgarien.

I ett uttalande säger man att operationen stöddes av enheten för it-brottslighet vid bulgariens generaldirektorat för bekämpning av organiserad brottslighet vid inrikesministeriet och leddes av den bulgariska högsta åklagarmyndigheten. Det tillägger att detta har varit Bulgariens tredje framgångsrika operation, med stöd av Europol, mot olagliga IPTV-distributörer under det senaste året.

Undersökningen riktade sex företag verksamma i de bulgariska städerna Sofia och Varna och regionen Burgas. De nationella myndigheterna genomförde 17 husrannsakningar och beslagtog ett stort antal dokument och digital information, med undersökningen av de bevis som drogs slutsatsen att minst 30 000 personer var indelade på den olagligt distribuerade signalen. Ett av de sex berörda företagen bötfälldes med 650 000 euro, och efter denna åtgärd inleddes sex förundersökningsförfaranden.

Europol konstaterar att dess koalition för samordning av intellektuella brott (IPC3) stödde undersökningen på plats genom att placera ut två experter till Bulgarien. Europols tjänstemän utbytte information i realtid och dubbelkontrollerade operativa uppgifter som samlats in mot Europols databaser. Den operativa utplaceringen, som sköts av Europols IPC3, finansierades delvis av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Europol träffar bulgariska IPTV pirater