Viktig skillnad: En Smart TV eller smart TV kan komma åt Internet via Wi-Fi, medan en Led-TV inte kan. En Smart TV kan också ha möjlighet att köra program inbyggda i TV: n.

Det finns flera faktorer som gör att köpa en ny TV komplicerad, men få är de problem som förvirrar konsumenterna lika mycket som skillnaderna mellan Smart TV och Led-TV (Inte Smart TV). Med utbyggnaden av teknik i världen har ett imponerande genombrott ägt rum, och våra gamla artefakter har ersatts av nya modeller som anpassar sig till dagens teknik.

vanligtvis använde vi svartvita TV-apparater, då ersattes de av katodstrålerör TV-apparater och det finns nu ett brett utbud av alternativ tillgängliga för konsumenterna. Två av dessa typer av TV-apparater är kända som Smart TV med VPN och Led-tv var och en med sina egna fördelar och nackdelar.

Skillnad mellan Smart TV och Led-TV